За връзка с нас


Русенска област, с. Николово
тел. 0898 522 622 Илко Илиев
тел. 0896 728 888 Боряна Илиева
info@biohumus-ruse.com